Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaamheden, de metingen niet het waterpas, de uitgravingen enz. tot de geheele afwerking. Hij is het, die de hestellingen doet aan de leveranciers en die op het laboratorium de geleverde stoffen naziet en onderzoekt, die

Laboratorium voor beproeving van materialen.

Laboratorium der electriciteit.

toezicht houdt op de werklieden en ze leidt, de gebreken vaststelt, laat overdoen wat niet in orde is, die alles regelt en over den inkoopsprijs onderhandelt.

Natuurlijk worden al deze werken uitgevoerd onder toezicht der leeraren, maar dit toezicht wordt met tact en voorzichtigheid uitgeoefend, zoodat de jongelui geheel kunnen toonen, waartoe ze in staal zijn en de vrije loop

Sluiten