Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muurkast. Dit geheele ameublement is van blank Amerikaansch grenenhout; de eenvoud sluit dus hier een zekere sierlijkheid niet uit en uit een oogpunt van geriefelijkheid laat het niets te wenschen over.

Kamer der leerlingen.

Bovendien, al is het den jongelui niet geoorloofd er eenig ander meubel neer te zeiten, zij zijn toch vrij hun kamers naar hun eigen smaak te versieren met schilderijen , teekeningen, kunstvoorwerpen enz. Deze neiging wordt zelfs aangemoedigd door den heer Ei/rolles, want zij heeft een veredelenden invloed. Hoe prettiger en aanlokkelijker het eigen thuis is, des te meer trekt het aan en beschermt het tegen de dikwijls gevaarlijke verlokkingen daar builen.

Het sousterrain wordt ingenomen door de keuken, de kelders, de voorraadkamers , de centrale verwarming enz.

De bewoners van de school te Arceuil bevinden zich in de best denkbare hygiënische omgeving.

Ten eerste door de ligging. Het internaat verheft zich bijna op den lop van een hoogvlakte, die zich uitstrekt van Arceuil naar Chatillon boven het dal van de Bièvre. Alleen oostelijk bevindt zich een hoogere heuvel, waarop de veldschans van de Haules Bruyères ligt. Naar alle andere kanten strekt de horizon zich eindeloos uit en de lucht stroomt in overvloed loe, niet bedorven door fabrieksrook, daar fabrieken in die streek zeer zeldzaam zijn, maar daarentegen gezuiverd en gezond gemaakt door het trekken over de bosschen van Verrieres en de Claniart, die op slechts korten afstand gelegen zijn. Het

Sluiten