Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2^00 leeraren. Ierier van deze scholen heeft een hoofdzetel , die een assistent-directeur kan hebben en die van

6 tot 50 examinatoren en leeraren kan tellen.

Ziehier de titels der 31 scholen.

reclame wis- en werktuigkunde

bouwkunde werktuigkundig ingenieur

kunsten en ambachten kolen- en metaalmijnwerker

scheikunde zeevaartkunde

civiel ingenieur opvoedkunde

civiele dienst loodgieterij

handel luchtverversching en

teekenen verwarming

clectrisch ingenieur bewerking van metaalplaat

electro-therapie bedrijf van werkplaats en

Engelsch gieterij

Fransch ingenieur bij het stoomwezen

Duitsch en bij de marine

Spnansch ingenieur constructeur

rechtswezen ingenieur bij telephoon en

het schilderen van letters telegraaf

en teekens textielindustrie

locomotiefdienst versiering en meubileering

SPLITSING DER VAKKEN.

Een van de voornaamste kenmerken van de internationale correspondentieschool is de onderverdeeling. Wij onderwijzen werklieden, die voor hun studie een tijd moeten gebruiken, welke gewoonlijk aan rust of ontspanning is gewijd. Zij studeeren in zulke ongunstige omstandigheden, dat hun onderricht van den beginne moet worden teruggebracht tot de allereenvoudigste zaken van het vak of van het onderdeel van het vak , waarin zij zich wenschen te bekwamen. Tot dit doel is het onderwijs verdeeld in een groot aantal cursussen, om aan alle behoeften der leerlingen te voldoen.

Zoo zijn er land-machinisten, die lessen willen volgen, om een machine van 250 paardekrachten te leeren bedienen en anderen, die er een willen leeren bedienen van verscheidene duizenden paardekrachten.

Tot dit doel hebben we drie verschillende cursussen voor machinist, in de hoogere cursussen worden de

Sluiten