Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESULTATEN.

Wanneer men het opvoedend werk der scholen wil nagaan, moet men zich op twee verschillende standpunten plaatsen en denken aan :

1°. het voordeel door den leerling persoonlijk behaald;

2°. het groot aantal leerlingen, dat voordeel trekt van het onderwijs.

Mocht iemand nog uitvoeriger inlichtingen wenschen dan de verschillende brochures geven, die over de I. C. scholen zijn uitgekomen, dan zou er een lijst zijn samen te stellen van leerlingen, die persoonlijk hun bevindingen kunnen mededeelen. Met behulp van de leerboeken der I. G. S. en met de hulp per correspondentie van de leeraren der 1. G. S. kan iedereen leeren teekenen en de kennis machtig worden van de vakken en ambachten, waarin wij onderwijs geven. Wij kunnen iemand, die begint, voorthelpen zonder de minste kennis van wiskunde.

Wat nu betreft het aantal leerlingen, dat slaagt, is het onmogelijk juiste cijfers te geven, maar een betrekkelijk nauwkeurige schatting kan wel worden gemaakt.

Het is veel gemakkelijker een besluit te nemen om te gaan siudeeren, dan om werkelijk te studeeren ; en velen worden ingeschreven, die nooit leerlingen worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hem, die besluit te studeeren en te betalen en die het niet doet. Ongeveer twee derden van hen, die zich laten inschrijven, betalen voor hun leerboek en handelen als een student, die zich heeft opgegeven voor de colleges aan een universiteit; 3 op de 4 van deze laatsten profiteeren er werkelijk van.

Wanneer men de hoeveelheid werk nagaat, die thuis gemaakt moet worden om een cursus te doorloopen, de maatschappelijke positie der studeerenden en den inhoud van de leerboeken, moet men niet verwachten, dat velen van de leerlingen de eind-examens zullen afleggen en een diploma zullen ontvangen.

De cursussen zijn volledig ; zij geven de oplossing van alle toepassingen van een vak of beroep en vele vereischen ontzettend veel tijd en studie. De cursus voor electrisch ingenieur bevat 5.702 bladzijden en de cursus voor bouwkunde 5.290. Om de vragen te beantwoorden

4

Sluiten