Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons aller taak de zaak van het technisch onderwijs in het algemeen en die van het G. O. in het bijzonder, onder de aandacht van het publiek te brengen, gedachtig aan het spreekwoord: „De gestadig vallende droppel holt rotsen uit."

Uit het debat waaraan werd deelgenomen door de Heeren pos, menke en jansma bleek dat allen de interessante voordracht met genoegen en onverdeelde belangstelling, hadden aangehoord en dat het correspondentie-onderwijs verre de voorkeur verdient boven eigen studie, doch dat tiet mondeling onderwijs, dus het onderwijs op scholen beslist den voorrang moet houden ; het kan zeer goed een aanvulling zijn van het schoolonderwijs, doch dient niet er voor in de plaats te treden. Voor leerlingen, die op afgelegen plaatsen wonen is het een ware uitkomst, en het is zeer wenschelijk, dat een inrichting als die te Arceuil bij ons te lande tot stand komt.

De Voorzitter bedankt den Heer haver en wijst er op dat hij, die zich op de bescheiden souffleursplaats heeft gezet, door zijne boeiende voordracht en duidelijke explicaties het correspondentie-onderwijs in de belangstelling van alle aanwezigen heeft aanbevolen. Het moet, zegt spreker, meer algemeen bekend en bestudeerd worden, en daarom stel ik voor de voordracht in extenso in het maandblad op te nemen of op andere wijze verkrijgbaar te doen stellen. Groote verdienste koint hier toe aan mej. westerman, die een groot en goed werk heeft verricht door de vertaling van de beide voordrachten.

Sluiten