Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillende paragrafen opnieuw omwerkte en zoo de laatste liand aan het geheel legde. Nu werd het naar de Illustratie afdeeling gezonden , de teekeningen in potlood gemaakt, waarna het manuscript met teekeningen naar Mr. upp gezonden werd, die eenige weken aan bestudeering en correctie besteedde. Hij gaf een aantal goede wenken, waarover nog een mondelinge discussie gevoerd werd. Nadat nu de veranderingen, die zoo in gemeen overleg nog noodig werden geoordeeld, waren aangebracht. de teekeningen in inkt gezet en de clichés gemaakt, werd hel geheel naar de drukkerij gezonden.

Voordat echter de letterzetter met zijn werk aanving . werd het in de „afdeeling voor correctie" gezuiverd van mogelijke taalfouten en liet plaatsen der verschillende hoofden met lettertypen, enz. aangegeven.

De drukproef werd nu nogmaals door dezelfde personen herzien, waarna tot het afdrukken werd overgegaan.

CORRECTIE EN HERZIENING.

Langs nog een anderen weg wordt aanhoudend de noodige aandacht aan de studieboeken gewijd, n.1. door middel van herziening bij een nieuwe oplaag.

Vergissingen, hetzij van den schrijver of van den drukker, worden natuurlijk gecorrigeerd, terwijl, zoo noodig , verandering in onduidelijke bepalingen of onvoldoende verklaringen wordt aangebracht.

Voor dit doel is een groot boek aangelegd, waar elke pagina druk, door de leerlingen gebruikt, is ingeplakt , met voldoende ruimte voor het maken van notities.

Hierin wordt op de desbelreflende pagina door den persoon, die met het bijhouden van dit boek belast is , melding gemaakt van alle vergissingen, hetzij door de onderwijzers of leerlingen ontdekt, van moeilijk begrepen verklaringen of bepalingen, of van vraagstukken, met de oplossing waarvan meerdere leerlingen moeite hadden, zoowel als van wenken door recensies uit technische tijdschriften of langs anderen weg verkregen. Kortom, alles wat hen, die met de redactie van een nieuwe oplaag belast worden, van dienst kan zijn, wordt hierin aangeteekend.

Sluiten