Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat hij de instructies, betreffende de phonograaf omtrent de werking en de behandeling heeft bestudeerd , begint bij met dat deel van zijn „Instruction Paper", dat zijn eerste elementaire conversatieles bevat. Hij plaatst hiertoe zijn eerste Instructioncilinder op de phonograaf, stelt de gehoorbuizen, neemt zijn Paper ter hand en laat de phonograaf' werken.

Eerst hoort hij ongeveer 30 vreemde woorden, en dan bereiken dezelfde woorden gerangschikt tot verschillende combinaties in uitdrukkingen en volzinnen zijn oor met het accent, de stembuiging en het heldere geluid van zijn leeraar. Terwijl de leerling op deze wijze de woorden door de phonograaf' hoort uitspi eken, leest hij ze in de vreemde taal met den Engelschen tekst daarnaast op de bladzijde, die hij voor zich heeft, en leert zoodoende langs twee wegen, 11.1. door middel van het gezicht en van het gehoor tegelijkertijd.

Gedurende deze conversatielessen, wordt den leerling liet waarom en het hoe geleerd van zinsbouw en uitspraak. In de oefeningen wordt verlangd, dat hij modelzinnen overluid leest, die weer voorbeelden zijn van tongval en zinsbouw, reeds vroeger gebezigd en leert die zoo toepassen in de verschillende combinaties, zooals deze in de dagelijksche conversatie voorkomen. Deze oefeningen zijn te meer belangrijk, daar zij ten doel hebben, hem in de vreemde taal te doen denken.

Van eiken leerling worden zestien phonografische oefeningen verlangd, die tusschen de verschillende lessen zijn ingelascht. Voor deze oefeningen dicteert hij in de phonograaf een aantal volzinnen uit zijn „Instruction Paper", waarbij de rollen, die hem voor dit doel door de school gezonden zijn, gebruikt worden. Hiertoe worden alleen woorden gebezigd, die hij reeds door zijn leeraar heeft hooien uitspreken, hoewel ze nu op een geheel andere wijze zijn samengevoegd. In een speciaal hiervoor bestemde doos, eveneens door de sjhool geleverd, wordt nu de rol, die bij deze oefening gebruikt is, naar de school gezonden voor correctie.

Wanneer deze plionographische oefening aan de school ontvangen is, wordt de rol op de phonograaf van den onderwijzer geplaatst, zoodat dan door hem de uitspraak

Sluiten