Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende kuiltje bij druk bleef niet in de huid staan. Ard gat' hierom aan de ziekte dan naam van niyj:oedcem islijmige zwelling).

Ook van Fransche zijde van Charot en zijn leerlingen kwamen ongeveer gelijktijdig en onafhankelijk van hun Engelsche collega's berichten over gevallen, nu ook mannen betreffende, en het voortgaand onderzoek deed vinden, dat de ziekte ook reeds op jeugdigen leeftijd optreedt, en zelfs ook aangeboren voorkomt.

In alle gevallen werd geconstateerd sterke achteruitgang resp. ontbreken van de schildklier.

Daarbij kwam de ervaring van de Zwitsersche chirurgen Réverdin en Kot-her, dat na algeheele verwijdering door operatie van de in Zwitserland veelvuldig voorkomende kropgezwellen (ziekelijke woekeringen van de schildklier) een toestand geboren werd, een treilende overeenkomst hebbende met de ziekte door de bovengenoemde geneesheei-en beschreven.

In het eene geval achteruitgang resp. ontbreken van de schildklier; en het andere geval operatief wegnemen van dat orgaan.

Was het wonder dat de ziekte in verband gebracht werd met tle ontbrekende werking van de schildklier? Dat de meening ontstond, dat het afscheidingsvocht dier klier wel degelijk een belangrijke functie te vervullen heelt V

In 1884 leverde Schilt het bewijs, dat een hond, wien hij de schildklier liatl weggenomen, niet leven kan. Hij wordt apathisch, slaperig; zijn bewustzijn wordt gestoord, hij krijgt krampen enz.

Bij een anderen hond, bij wien hij te voren een schildklier van een hond in den buik had vastgenaaid, bleek hem dat het wegnemen van tle schildklier nu niet doodelijk was. De genoemde verschijnselen bleven uit. Zijn conclusie was. dat aan do schildklier een gewichtige functie voor de normale werking van het organisme was toebetrouwd, en dat het ontbreken van liet afscheidingsproduct ernstio-e stoornissen kan veroorzaken. Wat nu th- oorzaak is van dezen teruggang of ontbreken van de klier is tot nog toe onbekend gebleven.

Rourneville, die een groote ervaring van deze ziekte heeft, zegt, dat alcohol vergiftiging herhaaldelijk in tle familie van zijn patienten voorkomt. Ook in de familie van een onzer patiënten wordt dit gemeld. Hij ook vond

Sluiten