Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1'et begin van de vorige eeuw heerschten in Neder' uid lievige inalaria-epidemiën. Sedert twintig jaar ungeveer begon de ziekte te verminderen, zoowel wat betreft liare uitbreiding als liare kwaadaardigheid en scheen liet dat zij geheel zou verdwijnen. daar de kleine haarden waarin zij nog heerschte, vucv tourend afnamen in aantal.

In de laatste 5 jaren echter is het aantal gevallen in de oude inalariahaarden weer toegenomen en is het hoogstwaarschijnlijk, dat zij uit deze oude haarden zich weder zal verbreiden en door geheel Holland zal gaan heerschen, evenals dit vroeger liet geval was.

Voor de hand ligt dus naar middelen om te zien, om deze uitbreiding tegen te gaan.

Doorliet onderzoek der laatste jaren naar de oorzaken, waardoor ziekten teweeggebracht worden is gebleken, dat de allerkleinste levende wezens voor den mensch de allergevaarlijkste zijn. Tot de ziekten waarvan gebleken is. dat zij door zulke allerkleinste schepselen worden veroorzaakt, behoort ook de malaria.

Er wordt wel eens beweerd, dat de malaria voor zich a 11 ■ ■ ' i ongeveer de helft van het inenschdom doet sterven en moge in deze bewering groote overdrijving opgesloten liggen, het valt toch niet te ontkennen, dat van alle kwalen en ziekten waaraan men sterven kan, toch wel die het meest te vreezen zijn, welke over de grootste uitgestrektheid heerschen en het sterkst rondom zich grijpen daar waar zij woeden. De malaria lieerscht èu over een groot gedeelte der aardoppervlakte én tast zeer vele meiischen aan daar waar zij lieerscht.

lu Kimelseli-Indië waar de malaria zeer sterk lieerscht, worden elk jaar millioenen menschen aangetast. Op eene bevolking van 217 millioen zielen waren in 1892 bijna 5 millioen sterfgevallen door malaria. In liet Engelsch-Indisclie Koloniale leger werden in 1897 van de 178.(100 soldaten er 75.821 in de hospitalen voor malaria behandeld, waaronder een sterftecijfer van 13 op 1000. In onze < lust zijn ongeveer 34.000 soldaten, waarvan bijna 15.000 blanken zijn. Welnu elk jaar hebben 80 van de 100 blanken malaria en 75 van de 100 inlanders. In Italië was het gemiddelde jaailijksclie sterftecijfer van 18x7— l*!)7 15.000 dooden alleen aan malaria en het aantal menschen dat jaarlijks in Italië er door wordt aangetast, wordt geschat op 2 millioen.

I$ij al deze cijfei~ moet men in aanmerking nemen. dat. moge niet ieder sterven. <1 ie ziek wordt door malaria, hij toch lang /.iek blijft zonder kans op dadelijke, afdoende genezing en ten prooi aan eene lichaamszwakte, die op sterke uitputting berust

Sluiten