Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn alle muggesoorten nu even gevaarlijk en alle in staat de ziekte over te brengen ? Moet men beduclit zijn voor zijne gezondheid als men in zijne nabijheid het gonzen eener mug hoort ? Gelukkig niet. De grootste levenmakers der muggenfamilie zijn de minst gevaarlijke. Het geslachte Culex waartoe de gewone zingmug met haar gonzend geluid behoort, steekt, brengt een jeukbult teweeg, maar kan de malaria-besmetting 11 i e t overbrengen. Het is liet geslacht Anopheles, dat liet meest gevaarlijk is en alleen uit dit geslacht komen over de geheele wereld de overbrengster.* der malaria voort. Het is dus van belang, dat men beide soorten onderscheiden kan.

Er zijn plaatsen waar millioenen muggen zijn en toch geen malaria is. Dit kan daarop berusten, dat geen malaria-zieke menschen daar ter plaatse gevonden worden en dus de muggende ziekte niet kunnen voortbrengen.

Het kan echter ook komen doordien de Anoplieles er ontbreekt en er dus enkel Culex-soorten gevonden worden. In Amsterdam komt zeer weinig malaria voor. toch zijn er veel muggen, maar dit zijn bijna enkel Culex-exemplaren en deze kunnen de ziekte niet overbrengen.

(>m beide soorten te kunnen onderscheiden heeft men slechts op enkele sterk sprekende soortverschillen te letten.

(Fig. 3).

Afbeelding van de malariamug (Anopheles maeiilipennis. Aclihnunl vcrtiroot.

Beziet men den kop een r nnig. dan ziet men er ."> aanhangsels aan. Zie fig. 3 Middenin staat In t .-.teekorgaaii, daarnaast twee organen die even lang of korter dan liet steekorgaan zijn. dit

Sluiten