Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegang geven naar binnen zijn afgesloten door niet gemakkelijk te verwijderen gaasbekleeding. I),' hier in Holland gebruiiijke en n allen bekende raamhorren doen feitelijk slechts de helft ; wel beschermen zij de ramen, maar niet de deur en die staat in warme zomers meestal wijd genoeg open, om vele muggen toegang te verleenen. Bovendien Jijden deze raanihorren aan een euvel waarin niet gemakkelijk te voorzien is Wel levert de timmerman ze vrij goed sluitend af. maar het hout krimpt en tusschen sponning en raamhor komt spoedig een bedenkelijke reet, waardoor muggen kunnen dringen en dit dan ook niet nalaten. Et n tweede bezwaar tegen <le horren is. dat er dikwijls muggen op zitten gaan, neemt men dus de hor uit het raam en zet die inde kanier, dan haalt men op deze wijze juist den vijand binnen. V c i il e r, en dit is mijn grootste grief, worden in het voorjaar eerst dan de horren van den zolder gehaald als de muggen lastig b 1 ij k e n, d. w. z. als enkele personen reeds herhaaldelijk er door gestoken zijn en dus is het dan dikwijls te laat. daar onder die muggen besmette waren.

Ai deze bezwaren zijn te ondervangen. De mogelijkheid bestaat een raam zóó te eonstrueeren. dat de raamhor zich als t ware van zeil plaatst. Ik bedoel daarmede het volgende :

In den onderdrempel van het raamkozijn wordt een gleuf gemaakt. even breed als liet opsehuifraam. Door deze gleuf glijdt een raamhor van latwerk en gaas. die even breed is als de gleuf en even hoog is als het raam t pgeschoven worden kan. deze hor is aan den onderdrempel van het raam vastgemaakt. Opent men nu het opschuifraam, dan komt deze hor daardoor uit de gleuf te voorschijn, sluit men het raam aan zakt zij er in weg. Door deze inrichting is het onmogelijk te vergeten, om de hor te plaatsen en bovendien is zij in net voorjaar ook steeds present.

Wat de deur betreft, eene enkele deur van gaas vóór de gewone buitendeur aangebracht is natuurlijk ook voldoende, mits men zorge daT zich bij het openen geen muggen naar binnen begeven, wat met eenige oplettendheid wel te bereiken is. Om liet betere niet tot vijand van het goede te maken raad ik aan een enkele deur te laten maken, want de kosten van een dergelijk voorportaal zijn vrij groot, doch twee deuren geven als 't ware dubbele zekerheid. Ik merkte reeds op, dat het vvensche1 ijk is de deur naar buiten te doen draaien en met vee ren te voorzien, waardoor zij steeds automatisch gesloten blijft.

Van de hier te lande gebruikelijke ventilatoren zullen de openingen natuurlijk ook met gaas voorzien dienen te worden.

Zeel \tdc dei iu It&lië beschermde huizen hebben een veranda van gaas met gazen deuren om het gevaar te ontgaan 's avonds bij tiet buitenzitten gestoken te worden.

" e 7- e 11 1 il 11 'I Kaasbesche r m i n g der huizen tegen de malaria-brengende insecten is abso. 1 u u t v r ij w a r e n d tegen die ziekte, mits z ij

Sluiten