Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet. welnu giet er nat olijfolie of raapolie op. Verwijdert alle poelen ra plasten van grondwater onder mee huizen en uitweetuinen door op/iuoging, maakt rilden, goten en-., zóó dat zich geen stilstaand water erin vormt, water voor imlustrieele doeleinden bewaard in hakken enz. moet hcdel.t worilen met een laagje olie.

Zorgt ieder voor n zelf dut gij niet of zoo weinig mogelijk gestoken wordt, voorzie daartoe wv bed met een voor muggen ondoordringbare afsluiting en zorgt vooral dat uw kinderen niet gestoken uorden door muggen, want op hun bloed zijn de muggen het meest verlekkerd. 1 rel beter eehter is de ramen en deuren nut voor muggen ondoordringbaar gons te voorzien. II ebt, aij koortsen vermoedt gij malaria, ga dan in in uw eigenbelang en in dat van we huisgezin, in in In t algemeen behing zoo spoedig mogelijk naar uw dokter, opdat hij door u doelmatig en zeer lang, volgens eene bepaalde methode Vhinine voor te schrijven, uwe ziekte en daarmee liet gevaar ioor besmetting voor uwe omgeving in ileu uitgebreidsten zin van Int woord vermindert ja zelfs geheel verdwijnen doet. Beschouwt uw buurman die zichzelf behandelt als we vijand en tracht hem te overreden zieli te laten hehandelcu zooals behoort.

Ik twijfel er niet aan dat indien ieder deze voorschriften volgt, spoedig er een tijd komen zal dat de malaria aan den Zaanstreek enkel bij naam bekend is, want geen ziekte is gemakkelijker te voorkomen en te bestrijden door samenwerking vuil patiënt en geneesheer

Sluiten