Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uren. De meeste oud-leerlingen konden nog dien eigen avond per spoor hun woonsteden bereiken. Het scheiden duurde kort, maar was niet minder innig. Een handdruk, een enkel woord van dank — meer liet de weersgesteldheid niet toe — en voorbij was de lang verbeide dag, die aan velen stof tot blijde herinnering zal geven.

De viering van het 50-jarig bestaan zal in de annalen onzer stichting een gedenkwaardig feit blijven, en niet minder in de harten onzer doofstommen.

De vele blijken van belangstelling bij deze gelegenheid ontvangen, zoowel van de Hooge Regeering als van stad- en landgenooten, zijn voor liet Bestuur een aanmoediging om te blijven voortgaan op den weg, die — wat thans onomstootelijk is gebleken — door de oprichters nauwkeurig en recht op het doel was afgebakend.

„Springen wij thans heen over 50 jaren van vlijtigen arbeid en eerlijk streven" schrijft Dr. H. Burger, onze correspondent te Amsterdam in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, naar aanleiding van „het Gouden Feest der Doofstommenschool te Rotterdam" na vooraf de stichting te hebben besproken, „en bieden wij aan de Rotterdamsche Inrichting onze oprechte geluk-

Sluiten