Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenschen aan. Het is haar recht, bij dit jubelfeest de getuigenis te aanvaarden, dat van alle verwachtingen, waarmede zij werd opgericht, geen enkele onvervuld is gebleven."

Voor deze huldebetuiging aan de oprichters onzer school den welgemeenden dank van het Bestuur!

Was vóór de stichting onzer Inrichting de vingerspraak- en gebarenmethode de heerschende, thans - ook door de inwerking onzer school is deze bijna overal verdrongen door de spreekmethode.

De dag van het Gouden Jubelfeest heeft meer dan ooit doen zien, dat onze honderden, thans sprekende doofstommen in werkelijkheid aan de maatschappij zijn teruggegeven.

Sluiten