Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een nader onderzoek der kaakbewegingen kwam me dus gewensclit voor.

Wel is in de anatomische handboeken 't noodige over de anatomische samenstelling van 't kaakgewricht te vinden, wel zijn oorsprong, aanhechting, innervatie en functie van elke spier die direct of indirect met de bewegingen der kaak in verband staat, bekend. .Maar over de bewegingen zelf is tot nu toe nog niet voldoende licht ontstoken, al zijn ze hier en daar wel in groote, algemeene trekken omschreven. Zoo b.v. door D 11 b o i s R e y m o n <1. (,,Specielle Muskelphysiologie oder Bewegungslehre)."

Hij onderscheidt .3 typen van onderkaaksbewegingen:

1 . Gemeenschappelijke scharnierbeweging van de beide kaakgewrichten.

:i . Gemeenschappelijke voor- en achterwaartsche beweging van de beide kaakgewrichten.

3 . Ongelijkzijdige voor- en achterwaartsche beweging in de afzonderlijke gewrichten.

Bij de nadere beschrijving van het eerste bewegingstype merkt hij op, dat kleinere openingsbewegingen zonder merkbare verschuiving van het tusschenkraakbeen mogelijk zijn, terwijl bij grootere de verschuiving zeer sterk wordt. Daarom laat zich ook geen bcwegingsbaan voor de onderkaak aangeven, doch de bewegingen vallen in een tusschen de cirkelbogen, om 't middelpunt van de cavitas glenoïdalis, en het middelpunt van het op 't tuberculum voor uitgeschoven kopje gelegen ,,Verkehrsraum", waarbinnen ze verschillende banen kunnen volgen.

Het tweede bewegingstype is een beweging langs een boogvormige baan.

Bij de derde bewegingssoort maakt het bewogen gewricht een typische beweging naar voren, terwijl de onderkaak in 't andere gewricht gelijktijdig om een verticale en sagittale as wordt gedraaid. Door afwisselende beweging (Ier beide kaakgewrichten komt een ..kreisende" inaalbeweging der

Sluiten