Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou ik nog als mijne ondervinding willen aanstippen (de laatste dier soort liet ik verwerken in 188S), dat het leder niet zeer sterk is, zoodat zij uit een oogpunt van duurzaamheid niet bijzonder waren aan te bevelen.

De Kaap Hoorn, Kaap de Goede Hoop, Australische en minder belangrijke groepen kan ik, deels om hun thans zoo zeer geslonken aantal, deels om hunne zeer geringe kwaliteit, zonder nadere omschrijving opnoemen.

Een belangrijke groep van de Zuidelijke zeeberen is nog die, welke aan de monden van de La Plata rivier wordt gevangen, in den handel bekend onder den naam van LOBOS SEAL, naar het eiland, waarop zij onder de bescherming van de regeering van Uruguay jaarlijks vergaren en worden buit gemaakt. Het bont van deze dieren is echter ook van veel geringer kwaliteit dan dat der Noordelijke- of Zuidzee-bewoners. De meer gematigde luchtstreek dezer jachtvelden is daarvan de (par manière de dire) voor de hand liggende oorzaak.

De NOORDELIJKE SEALS worden uitsluitend in den Stillen Oceaan aangetroffen (in den Atlantischen Oceaan komen geen zeeberen voor ten Noorden van den evenaar), en begeven zich in het voorjaar naar de eilanden in de Behringzee gelegen en naar de Japansche eilanden. Waarschijnlijk nu is er hoegenaamd geen onderscheid in de gehalte van de huid dier dieren gedurende hun verblijf in volle zee, dan alleen dat, hetwelk is toe te schrijven aan leeftijd en geslacht, maar geheel anders is het met dit verschil gesteld wanneer zij eenigen tijd op de paringsgronden hebben verblijf gehouden.

Deze Noordelijke Seals nu worden naar deze paringsgronden verdeeld in:

ALASKA SEAL, de 1—5 jarige ongepaarde mannetjes welke met bijzondere inachtneming van de hoedanigheden

Sluiten