Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gevangen, dat vaak drie tot vier worden gedood alvorens één enkele huid in hun bezit komt, zoodat gemiddeld zes levens te niet worden gedaan om die ééne huid machtig te worden, valt het licht te begrijpen, dat alle berekeningen hier moesten falen. Dit feit alleen zou mijns inziens voldoende moeten zijn, om alle weidenkenden er toe te brengen aan Alaska-seal de voorkeur te geven boven Victoria of N. W. kustseal. Moet ik op meerdere goede gronden wijzen - ongetwijfeld wegen die nog zwaarder voor u, geachte lezeressen — dan geef ik u in overweging het groot verschil van de humane slachtmethode op de geoctroyeerde eilanden als vergeleken met het nutteloos verwonden en half-dooden door de open-zee-jagers.

In Amerika wordt geen seal-huid toegelaten, die afkomstig is van de open-zee-vangst en wanneer eene dame het douane-kantoor der Vereenigde Staten met een sealskin-mantel wil passeeren, dan moet zij een certificaat kunnen overleggen, waaruit blijkt dat dit kleedingstuk is vervaardigd uit huiden, welke op een door de regeering als rechtmatig erkende wijze buit gemaakt zijn. Kan zij dit niet, dan wordt het „corpus delicti" eenvoudig geconfisceerd (zonder eenige vergoeding). *)

Sedert in 1889 de erfpacht is overgegaan aan de North American Commercial Company, mogen geen andere schepen dan de hare personen of goederen landen op de Pribylow-eilanden, en is zij alleen gerechtigd tot den robbenslag onder zekere beperkingen: In 1890 was20.000 cholostjaki's (van 1- tot 5-jarigen leeftijd) het maximum,

*) Alle groote Europeesche bonthandelaren en verwerkers zorgen er dan ook voor dat hunne cliënten, die naar de Vereenigde Staten terugreizen met een dergelijk stuk, van het vereischte certificaat zijn voorzien.

Sluiten