Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen nu op deze veilingen kan Alaska-seal uit de eerste hand gekocht worden. Het spreekt dus vanzelf, dat daarop alle groote bontvellenhandelaren van de wereld persoonlijk of door hunne makelaars vertegenwoordigd zijn en dat de mededinging buitengewoon groot is om de wegens hunne afmetingen in verband met de heerschende mode meest geschikte vellen te bemachtigen.

Om voordeelig seal te kunnen verwerken, dient de bontwerker gesorteerd te zijn in verschillende grootten van vellen, voor de verschillende lengten van mantels, die hem besteld kunnen worden. Het is dus een gemakkelijk vermenigvuldigsommetje om te berekenen uit bovenstaande gegevens, welk een bedrag aan baar geld (want crediet wordt niet gegeven) er noodig is om zich voor alle behoeften van het komende seizoen te voorzien. Het is ook gemakkelijk verklaard, dat bontwerkers, die niet tevens groothandelaren in bontvellen zijn, er de voorkeur aan geven, laatstgenoemden iets te laten verdienen, en bij hen later hunne vellen geheel gereed voor het gebruik gaan koopen. Bovendien is er eene grondige kennis vereischt, die slechts verkregen wordt na veeljarige bijzondere ervaring en ondervinding op dit gebied, om van deze onoogelijke gezouten huiden te kunnen beoordeelen. welke kwaliteit van zacht en donzig sealskin er onder den laag van gepekeld en vettig grof haar verborgen ligt.

Na voor zijne kavelingen betaald te hebben, geeft de kooper den bereider (die gewoonlijk ook tevens de verver is) last de huiden van de pakhuizen af te halen, om in hunne etablissementen te behandelen.

Te Londen en thans ook weder te Parijs bestaan meerdere firma's, die van het verven eene specialiteit maken. Aan de Engelsche verving geef ik echter de voorkeur:

1. omdat zij de toets van ruim veertig jaren heeft

Sluiten