Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorstaan voor vastheid van kleur en andere goede eigenschappen, die voor de duurzaamheid van het vel van groot gewicht zijn, iets waarop de huidige Fransche verving nog geen aanspraak kan maken, om buiten beschouwing te laten de beslist slechte resultaten der Fransche verving van eenige jaren geleden:

2. omdat deze Fransche ververs de vellen niet kunnen bereiden of na de verving afwerken. Daar dus deze behandeling vóór en na het verven toch te Londen moet geschieden, acht ik het verkieselijker, dat de geheele verantwoordelijkheid van het resultaat bij ééne firma berust.

WaSr is het, dat de Fransche verving wanneer nog geheel frisch (vooral wanneer toegepast op Noordvvestkustvellen) iets oogelijker is; vele handelaren geven er daarom de voorkeur aan, maar in het belang van de draagster blijf ik bij de Engelsche verving.

Ook in deze etablissementen worden de vellen opnieuw gestempeld. De huiden dus, die geverfd zijn door de aloude firma Geo Rice (wier werk ik verkieselijk vind, zonder op de verving van andere Engelsche firma s iets te willen afdingen), zijn van hun stempel voorzien en ik durf hier verklaren, dat een seal-vel dat als volgt geperforeerd is, het „Acme of Perfection" genoemd mag worden:

De bewerking in de bereiderij is ongeveer de volgende: Nadat met een bot mes het nog aanklevende vet en

Sluiten