Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ae kleine gaatjes of foutjes, die er nog in mochten voorkomen, gerepareerd worden.

Het vervings-procédé is van Engelsche vinding en in den loop der jaren zijn daarin vele verbeteringen aangebracht en nieuwe vindingen toegepast. Elke firma heeft hare speciale methodes en formulae voor de samenstelling der verfstof, die streng geheim gehouden worden.

Het volgende kan ik echter daaromtrent mijne lezeressen wel mededeelen:

Het bont wordt ingeschuierd eerst met een preparaat, dat het voor de ontvangst der kleurstof vatbaar maakt en dan met de kleurstof zelve. Dit wordt verscheidene malen bij afwisseling toegepast d. w. z. telkens eerst het zoogenaamde ,dormant" en dan de kleurstof, en herhaald al naar gelang der kwaliteit en haarlengte van het bont. Om hierin tot de grootst mogelijke volmaaktheid te geraken geschieden deze twee behandelingen door twee verschillende ^operators", die elk van hun werk een specialiteit hebben gemaakt. Na elk dezer dubbele behandelingen wordi het vel opnieuw in de droogkamer gehangen en daarna schoongemaakt in ronddraaiende metalen trommels, gevuld met speciaal daarvoor geprepareerd zaagsel van de fijnste houtsoorten.

Wanneer nu de juiste kleur verkregen is, die door de mode wordt voorgeschreven (thans veel donkerder dan voor eenige jaren geleden) worden de vellen nageschaafd om aan het leder de juiste dikte en voegzaamheid te geven en het van alle verfvlekken te reinigen.

Dit afschaven geschiedde vroeger (misschien thans bij enkele firma's nog) met de hand, maar wordt nu door bovengenoemde firma bewerkstelligd op eene machine (kortelings door een der firmanten uitgevonden), waardoor een effener leder wordt verkregen en het ge-

Sluiten