Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het wordt dan een glimmend vlies, dat wordt gebruikt om op wondjes enz. te plakken. Een tamelijk vies gebruik, waar men buiten kan, als men voor een dubbeltje Engelsch pleister koopt.

Is de nageboorte verwijderd, en vreest men om een of andere reden uitzakking der baarmoeder bij de koe, dan doet men haar een haam aan.

Het in Holland veel gebruikelijke haam, van hennep vervaardigd, ziet men in de figuur op blz. 37. In plaats van den

singel om de borst kan men ook een gewoon koetouw om den hals aanleggen, wat nog het voordeel heeft, dat het nooit naar achteren kan stroopen. Ook kan men de onderste touwen van het haam, die tusschen achterbeenen en uier doorgaan, vlak voor de heupen vastmaken aan de bovenste touwen, welke langs den rug loopen. Daar de koe bij het persen een krommen rug maakt, worden de onder-

Eenvoudig haam, te vervaardigen van touwen Ollder liet persen een gewoon lang touw. strakker aangetrokken, waar¬

van het voordeel ieder in het oog zal springen. Zulk een haam is heel goed en behoort op elke boerderij aanwezig te zijn. Heeft men dit niet, dan kan men zich eenigszins behelpen met een lange lijn, die men vastmaakt ongeveer als in bovenstaande figuur.

Bestendig toezicht zal daarbij tevens niet overbodig zijn.

Andere middelen om het uitzakken der baarmoeder te voorkomen, zijn:

Beweging. Als men de koe wat aan de hand rondleidt, desnoods een uur, is dit een goede afleiding, en kunnen daardoor de in oproer zijnde geslachtsorganen worden gekalmeerd.

Een standplaats, die van achteren honger is dan van voren. Op zulk een standplaats zakt de baarmoeder, welke mis-

Sluiten