Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de beenen omhoogtrekken en rolt haar eerst op en daarna over den rug. Het kalf wordt naar de tegengestelde zijde gedrukt en als- het dan goed is, moet de slag uit de baarmoeder verdwijnen, zoodat het kalf geboren kan worden. Voelt men dat de slag door het rollen vaster wordt aangedraaid, dan heeft men zich in de richting der draaiing vergist en laat de koe met ondergeslagen beenen eerst over den buik en daarna over den rug rollen, dus in de tegenovergestelde richting.

Kan men met de hand volstrekt niet in de baarmoeder komen, dan moet de koe soms meerdere malen omgewenteld worden, voor dat de ineensnoering verdwijnt. Toch moet men steeds met de hand in de scheede controleeren of de strengen door het wentelen vaster of losser worden.

In zulke ernstige gevallen is echter de hulp van een deskundige meestal onmisbaar. Men kan hem trouwens voordeeliger wat te vroeg halen dan te laat, nadat men zelf den boel verknoeid heeft.

Het kan zijn dat de draaiing reeds lang heeft bestaan en er vergroeiing tot stand is gekomen. Dan is deskundige hulp onmisbaar en soms zelfs onvoldoende om het leven der koe te redden. Zulke gevallen zijn echter zeldzaam.

3. Verkeerde liggingen.

Om verkeerde liggingen van het kalf te herstellen, komt het vooral aan op voorzichtigheid, geduld, moed, behoorlijke lichaamskracht en lange armen. De armen moeten

als 't ware nog langer gemaakt worden dan zij zijn en daarom alle bovenkleeding uit! Men houdt niets aan dan een flanellen onderhenul zonder mouwen en doet weer

niets vóór de handen en arinen goed gereinigd, ontsmet en ingeolied te hebben, en de nagels kort geknipt. Dan gaat men in de koe, waarbij de houding van de hand moet ziin als in nevenstaande figuur.

De bedoeling is om eerst op zijn gemak te voelen hoe de deelen van het kalf zijn gelegen. Maar tevens voelt men of de geboortewegen der koe en de voorliggende deelen van het kalf droog zijn geworden. Dit is het geval

Sluiten