Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, en aan den kop over den schedel heen achter de ooren. Als het tenminste eenigszins kan! Als het niet kan, dan kan men ook een touwtje om de achterkaak leggen, maar men moet bedenken dat dit gemakkelijk losschiet, en dat het iret ongevaarlijk is, zoowel voor het kalf als voor de koe. Hard trekken aan de achterkaak (de sap«) kan men nooit, want dan trekt men den boel stuk, en wint niets.

Is dit alles klaar, dan even nadenken! Wat moet men nu hebben om gemakkelijk te werken? Ruimte en nog eens ruimte! Die ruimte is te krijgen door de koe te laten staan, desnoods nog met het voorstel iets lager dan het achterstel, zoodat het kalf wat naar voren zakt. Kan de koe niet staan, dan moet zij toch in elk geval van achteren hooger liggen lan van voren. En wat den verloskundige zelf aangaat, die v/erkt verder het gemakkelijkst als hij nog iets hooger staat dtn de koe. Men kan beier met de hand in de laagte werkei dan in de hoogte.

Een ander voordeel van den achter hoogeren stand der koe is ook dat de persingen niet zoo hevig kunnen zijn. Hevig persen kan den verloskundige zeer bemoeielijken, en hanc! of arm in den beenring sterk inklemmen.

Behandelen wij nu achtereenvolgens de verschillende verkeerde liggingen.

a. Een of beide voorbeenen in dc knie gebogen.

De kop is reeds zichtbaar, het zij met of zonder een der beide voorbeenen, of men voelt deze lichaanisdeelen in de geboorte. Men gaat al tastende lang deze lichaanisdeelen verder, en komt op de voorvlakte van de gebogen voorknie, hetzij dat die nog achter den beenring of reeds daarbinnen is gelegen. Men overtuigt zich dan eerst goed of de voelbare liehaamsdeelen alle wel van hetzelfde kalf zijn, want het kan voorkomen bij tweelinggeboorten, dat het tweede kalf een zijner beenen te ver naar voren steekt, om zich zoodoende meester te maken van het eerstgeboorterecht, wat hem niet toekomt.

Dan overtuigt men zich ook of het wel werkelijk voorbeenen zijn, die men te pakken heeft. Men bedenke steeds dat het voorbeen boven de pijp een ronde knie heeft, en het achterbeen een scherpe hak!

Sluiten