Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruimte te krijgen, en gaat dan langs den schouder van het teruggeslagen been zoo diep mogelijk naar beneden, en pakt "liet bij het onderarmgedeelte, zoo dicht mogelijk boven de voorknie. Door nu aan te trekken kan men eerst de ligging bewerken, zooals die onder a is beschreven, en dan weder te werk gaan als reeds werd beschreven. Desnoods haalt men een touw onder het teruggeslagen been door, en laat daaraan licht trekken, terwijl men zelf dan gemakkelijk de herstelling bewerken kan.

Ligt de koe, dan moet zij zoodanig liggen, dat het teruggeslagen been boven komt te liggen. Is dus het rechtervoorbeen van het kalf teruggeslagen, dan moet de koe op de rechterzijde liggen. Men heeft dan de meeste ruimte, en werkt het gemakkelijkst.

Ligt ook het linkervoorbeen teruggeslagen, dan wentelt men de koe even op de andere zijde, nadat het rechterbeen is goed gelegd, en met een striktouwtje op zijn plaats gehouden.

c. De kop zijwaarts teruggeslagen. (Zie fig. op pag. 50.)

Men ziet twee voorbeenen in de geboorte, maar de kop blijft weg. Men gaat langs de beenen zoo diep mogelijk en tracht langs den hals tot den kop te komen. De liggende koe legt men zoo dat de teruggeslagen kop boven komt te liggen. Men laat desnoods aan de voorbeenen iets trekken, als dit kan helpen om den kop te naderen. Merkt men dat men daardoor meer verliest dan wint, dan drukt men de voorbeenen iets terug. Men grijpt nu de achterkaak van het kalf en trekt, zoo mogelijk, den kop vooruit, naar den beenring en vervolgens in het bekken. Desnoods legt men een striktouwtje om de achterkaak en laat daaraan zacht trekken, terwijl men zelf de snuit van het kalf in de volle hand houdt, zoodat de baarmoeder niet door de tanden van het kalf kan worden beleedigd, en het touw niet af kan glijden. Het kan ook noodig zijn dat de verloskundige met de vuist tegen de borst van het kalf drukt, terwijl de helper aan de achterkaak trekt. Voorzichtig en kalm werken is hier hoofdzaak! Heeft men den kop op de voorbeenen dan laat men tevens de voorbeenen wat aantrekken, zoodat alles op de normale wijze in het geboortekanaal komt te liggen.

Sluiten