Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vestigde stompe haak in den aars van het kalf brengen, en deze in het bekken vasthaken. Men trekt dan aan het tonw niet een hand, terwijl de andere hand de haak op zijn plaats houdt. Zoodoende kan men een deel van het kalf meer naar zich toehalen. De leus is hier, dat men

pakt wat men krijgen kan, en het eenmaal gepakte niet meer loslaat, maar het met aangelegde touwtjes steeds weer naar zich toe kan halen.

Ligt de buik van het kalf voor, dan kan het zijn, dat 4 poolen in de geboorle liggen. Nu moet men uiterst zorgvuldig onderzoeken of die 4 pooten aan één kalf of aan twee verschillende kalveren toebehooren. Voelt men 3 voorbeenen en I achterbeen, dan behooren ze zeker aan 2 kalveren, zoo ook als men 4 vóór- of 4 achterbeenen voelt. Voelt men twee voor- en twee achterbeenen, en een kop die aan hetzelfde kalf behoort, dan legt men aan de achterbeenen touwtjes en drukt het voorstel met de voorbeenen terug.

Als de voorbeenen in de baarmoeder teruggebracht zijn,

Sluiten