Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginnen en allengs sterker worden en moet altijd gelijkmatig, nooit ruksgewijs, geschieden.

Een ruini gebruik van olie is hier ook aan te bevelen want als de verlossing wat lang duurt, worden de ingeklemde deelen van het kalf gauw droog, en dit heeft een zeer slechten invloed op den vooruitgang, terwijl de geslachtsdeelen der koe er zooveel te meer door hebben te lijden.

Worden meer dan twee mannen aan het trekken gezet, of bezigt men hefboomen, katrollen, verlossingsapparaten en andere marteltuigen, dan heeft men veel kans de koe z.g.n. uit elkaar te trekken. Dit kan in werkelijkheid geschieden. Men hoort dan duidelijk een zwaar knappen in het kruis der koe. Maar ook kan het zijn, dat men dit niet bepaald opmerkt, maar dat de geboortedeelen zoodanig gekneusd worden, dat de koe weken en maanden blijft liggen, soms nooit meer op kan staan.

In beide gevallen verspeelt men de koe geheel of bijna

geheel.

Ook kan het zijn, vooral bij vaarzen, dat het kruis niet uit elkaar getrokken wordt, maar dat de achterste zachte geboortedeelen (de scheede en kling) zoodanig gekneusd worden, dat de bovenlaag daarvan afsterft, en weken en maanden lang diepe en stinkende zweren in deze deelen blijven bestaan, waaraan de dieren veel lijden.

Komt het te groote kalf achterste vóór, dan moet men in elk geval beproeven de verlossing te bewerkstelligen door aan één been tegelijk te trekken, en tevens het kalf ecu weinig te draaien, zoodat de vastzittende heupen o knieën van het kalf in de hoogte van den ring plaats vinden. Door aan één been te trekken, komt het kruis van het kalf eenigszins schuin te liggen, waardoor de breedte vermindert.

Lukt op deze wijze de verlossing niet, dan moet het kalf verkleind worden door den deskundige. Moet men op diens komst wachten, dan zette men zoo mogelijk de ingeklemde deelen van het kalf terug, zoodat de geboortedeelen der moeder niet al dien tijd ingeklemd blijven. Blijft het kalf bijv. halverwege (kruis op kruis) zitten, dan doodt men het, als het nog niet dood is en vilt het uithangende

Sluiten