Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Misvormingen bij de vrucht kunnen in alle- 'ei trappen en graden optreden.

Waterhoofden ; waterbuiken ; samengegroeide tweelingen en verdubbeling van sommige lichaamsdeelen; vergroeiingen en verkrommingen enz., kunnen een absolute hindernis bij de geboorte opleveren. Wanneer dit zoo is, moet ook weder de veearts de man zijn, die raad kan schaffen. Hier moet altijd met instrumenten gewerkt worden en alweder hoogst voorzichtig, want uitstekende beenpunten en dergelijke kunnen zoowel voor de koe als voor den verloskundige gevaarlijk worden.

Vergroeiingen en verkrommingen, bijv. van kop en ledematen komen vooual bij veulens voor, waterhoofden en waterbuiken meer bij kalveren.

Wanneer bij de merrie in het algemeen verloskundige hulp moet verleend worden, dan zouden wij steeds willen aanraden voor zulke hulp een gediplomeerd veearts uit te noodigen. Het kan bij de merrie meestal zoo bitter weinig lijden, terwijl de koe dikwijls een weerstandsvermogen toont, waarvan men versteld staat.

Alle abnormale verlossingen bij runderen door veeartsen te laten verrichten, zou in ons land ondoenlijk blijken, zooals de Regeeringsenquete over veeverloskunde voldoende heeft aangetoond, maar voor de merrie is er maar één verloskundige, en dat is de gediplomeerde veearts!

Sluiten