Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De koe wordt inmiddels rustiger en nu probeert de verloskundige zachtkens den arm wat terug te halen en daarvoor in de plaats liet nog niet binnengebrachte deel der baarmoeder naar binnen te duwen. Hoe zachter hoe beter, want de koe moet er als 't ware meê worden verrast, wijl zij steeds neiging vertoont den verloskundige tegen te werken. Door ingieten van flink wat olie en onderdrukking van het persen door knijpen in den rug der koe, glijdt de baarmoeder op het laatst vanzelf naar binnen.

Dan neemt men onmiddellijk buis en trechter weer ter hand en Iaat de binnengebrachte baarmoeder vol water loopen. Voorts wordt het haam aangelegd en laat men de koe wat rondwandelen, totdat het persen geheel ophoudt en het water weer grootendeels ontlast is.

Een groot voordeel is het voor den persoon, die het lijf zal binnenbrengen, als hij zeer lange armen heeft. Om ze zoo lang mogelijk te maken, moeten zij tot op den schouder worden ontbloot en zooveel mogelijk rijkelijk met olie bevochtigd. Van lange nagels aan de vingers mag natuurlijk heelemaal geen sprake zijn.

Het gebeurt soms, dat onder het binnendringen een der beien afscheurt, waardoor bloeding ontstaat. Ofschoon dit niet wenschelijk is en zooveel mogelijk voorkomen moet worden, behoeft men zich daarvoor echter niet bijzonder ongerust te maken.

Ontstaat echter een scheur of doorgaande wond in het lijf, dan mag men met het binnenbrengen niet verder doorgaan en moet het lijf afgebonden worden. Dit moet ook wanneer het geheel of grootendeels blauw geworden is, zoodat er gevaar voor afsterving bestaat, welke doodelijk is voor de koe. Het komt zelfs voor, dat naaststaande koeien een gat in het lijf hebben getrapt. Dan behoeft men vanzelf in 't geheel niet over insteken te denken.

Het afbinden van het lijf.

Ofschoon het wenschelijk is deze ingrijpende operatie aan deskundige handen over te laten, valt niet te ontkennen, dat men in tijd van nood zich moet kunnen behelpen. Als geen deskundige bij de hand is, zit men met het geval en moet kiezen of deelen.

Als de koe staat, zal het wel zoo goed als nooit voor-

Sluiten