Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevelen en zelfs stroo niet, omdat liet vuil zoo moeilijk verwijderd kan worden, en omdat het zich niet zoo gemakkelijk naar liet lichaam voegt ais zand. Daarbij moet de koe wel krachtig gevoed worden, maar niet overvoerd, want men moet bedenken, dat de spijsvertering bij een lang achtereen liggende koe niet zoo krachtig is als bij een gezonde koe. Krachtig en licht verteerbaar voér is dus aangewezen, terwijl droog en moeilijk verteerbaar voêr, dat den buik sterk vult, af te keuren is.

Blijft de koe na het kalven liggen, hetzij dooreen zware verlossing of tengevolge van een onbekende oorzaak, dan legt men haar ook in het zand. Bovendien kan beproefd worden door prikkelende middelen de verlammingsverschijnselen te bestrijden.

Daarbij heeft een zweetkuur, of, juister gezegd, het sterk broeien van rug, lendenen en kruis, meestal een heilzamen invloed. Men legt over deze lichaamsdeelen een vochtig koedek en daarover wollen dekens, zoodat het onder deze bedekking goed heet wordt. Voor en na moet het onderste dek weer eens in koud water gedompeld, uitgewrongen en weer opgelegd worden. Dit alleen is soms voldoende oni de koe in een paar dagen te doen opstaan. Maar de werking kan bovendien nog sterk ondersteund worden door prikkelende smeersels in de lendenstreek, welke elk veearts weet te verschaffen.

Een oud middel is om in den staart een snede te geven en daarin zout en peper te doen, waarna de wond met een lap wordt omwikkeld. Ziet men hier heil in, men ga zijn gang, maar wij hebben er nooit veel wonderen van gezien. Oneindig veel beter en zekerder is de behandeling, hierboven opgegeven.

Ophijschen en in de broek hangen van een koe dient steeds in overleg met een deskundige te geschieden. Men beginne hiermede niet te vroeg. Het is niet noodig en sticht weinig nut, ja, doet dikwijls meer kwaad dan goed.

Zakt tijdens het liggen het slijmvlies der schcede uit (lijfbieden), dan legt men de koe. van achteren huoger en doet haar desnoods een haam aan, ofschoon dit bij een liggende koe niet gemakkelijk gaat. Kan de koe zich in het geheel niet van de eene zijde op de andere leggen, dan moet uien

Sluiten