Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delïtsche Veekoek

merk Delfia

van de

Oliefabriek te Delft.

Grondnotenkoek en -meel :

minstens 7°o vet, 4S% eiwit en voldoende zuiverheid.

Sesamkoek :

minstens 10°» vet, 40 eiwit benevens voldoende zuiverheid.

Alles gegarandeerd onder Openbare gratis Controle der Rijkslandbouwproefstations

Het eiwit in onze Grondnotenkoek heeft volgens onderzoek van 't Proefstation Wageningen 95.7 °/o verteerbaarlieid.

Een kilo eiwit en vet in de Deltsche Veekoek merk Delfia, kost ongeveer slechts 20 cent.

Geeft bij uw granen en hakvrucliten Delftsche Veekoek, gemerkt Delfia, en gij krijgt:

a. beter ontwikkeld jongvee;

b. ruime opbrengst niet goed vetgehalte.

Bovendien leveren wy:

Kalf room,

uitmuntend voedingsmiddel voor jonge kalveren en varkens, welke niet afgeroomde melk, karnemelk of wei worden opgebracht, omdat Kalfrooni liet verloren vet weder teruggeeft en zoo een normale melk levert. (De bereiding is hoogst eenvoudig en liet gebruik eveneens). Bij vetmesten krijgt men daarmede prachtig blank vleescli.

(Op aanvrage worden monsters en brochures gratis verstrekt).

Sluiten