Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. J. VflN WIJK.

BUITENWERK.

Een woord over Bijbel en Bijbelgenootschap.

Overgedrukt uit het Tijdschrift „Een vaste burg is onze God", Getuigenissen en Berichten uit de Luthersche Kerk, orgaan van het Ned. Luth Genootschap voor In- en Uitw. Zending,

voor rekening van het

NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP.

AMSTERDAM.

1909.

Sluiten