Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. toen, 2. geloof, geloovigheid. geloofbaar, '■>. geluk, 4. Loog, lioogelijk, houd (hout), houdbaar, aanhoudend, houtachtig, houtvrij, .. omtrent 7. schoon, schoonheid, 8. zonder, bijzonder, i». zulk, zulks.

Ni». Behalve de bovengegeven voorbeelden zijn er van de gegeven verkortingen nog tallooze samenstelt ingat, bijv. veranderlijk, onverbeterlijkheid, vereenigbaar, doordien, gelukkig, minderheid, verhoogen, houdbaarheid, verhouding, gehoudenheid, behoud, uitzondering, afzonderlijk, enz.

§ 4. — A. Het haakje als verbindingsteeken van lettergrepen vervalt. liet wordt slechts aan de opwaarts geschreven d of t gevoegd bij ile uitgangen <:n, ei ij, en heid, bijv:

leiding, huijn, moedig, noodig, niodisch, naief; maar: reden, partij, goedheid.

H. Tevens vervalt het haakje ter aanduiding van klinkerbij linksopen!et.tergrepen, bijv. akker, opperen, ollicier.

Men 'iirui in deze gevallen om den klinker te bewaren nt en ui.- als nd en hij schrijven, bijv. enteren, agent, vacant, karbonkel, enz.

§ 5. ■— Die woorden, welke wij in ons gewone schrift verkorten kunnen, schrijven wij ook in het debattenschrift verkort.

A. Bijvoorbeeld, debat, directeur, dokter, gram, kilogram, liter, hectoliter, laatstleden, meter, centimeter, kilonieter, millimeter, professor, respectief, secretaris, enz.

!5. Namen der maanden:

Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, <Jetober, November, December.

Namen der dagen :

Zondag, Maandag. Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag. Zaterdag.

S (5. — De volgende woorden en lettergrepen zijn caxh \eikortingen, evenals hunne afleidingen (zie de tabellen).

1. beur, gebeurtenis, gebeurlijk.

2. blijf, bl<</. verblijven, overblijven, buitenverblijf, overgebleven •>. bock, boeking, boekhouding.

4. breng, bracht, voortbrengen, overbrenger, binnengebracht, iubrengst.

•5. denk, dacht, verdenking, gedachtenis.

Sluiten