Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tioiuh» A. ülooliiio-.

j? 20. A. — De volgende woorden behandelen wij als achtervoegsels.

belasting, bedrijfsbelasting, gemeentebelasting, grondbelasting, inkomstenbelasting, rijksbelasting, enz.

bestuur, armbestuur, gemeentebestuur, kerkbestuur, opperbestuur, staatsbestuur, enz.

- bouw. aanbouw, bergbouw, landbouw, opbouw, gebouw, kerkgebouw, schoolgebouw, enz.

-genoot, bondgenoot, bondgenootschap, kerkgenootschap, landgenoot, lotgenoot, schrift genoot, tijdgenoot, tochtgenoot, enz.

land. Duitschland, Engeland, Holland, Schotland, enz.

rijk, aardrijk, Frankrijk, Oostenrijk, koninkrijk, belangrijk» énï.

- verordening, gemeenteverordening, kerk verordening, politieverordening. enz.

- u'ege, ambtswege, rijkswege, staatswege, enz.

zaal:, ambtszaak, rechtszaken, regeeriugszaken, staatszaken, enz.

H. De volgende als voorvoegsels :

aarts-, aartsbisschop, aartshertog, aartsvader, aartsvijand, enz. belasting, belastingbiljet, belastingplichtige, belastingwet, enz. dag, dagblad, dagboek, daggeld, dagteekenen, gedagteekend, dagvaarding, enz.

opper-, opperbestuur, oppergezag, opperhoofd, opperofficier, opperwezen, enz.

school -, schoolcommissie, schoolinspecteur. schoolplichtig, schoolwet, enz.

staat en staats, staatkunde, staatsbelang, staatsrechtelijk, enz.

§ 21. — In het zinsverband worden kleine woorden zooveel mogelijk gehecht aan volgende, omdat dit de duidelijkheid en snelheid zeer bevordert, bijv.:

aan de, voor de, in te nemen, voor te stellen, buiten de, in het, aan een. van plan, in het geheel, op deze wijze, op allerlei manieren, naar aanleiding van, in verband met, voor zoover, in het algemeen, ten aanschouwe van, aan den eenen kant, aan den anderen kant, enz.

15. Wanneer men samengestelde woorden aan elkaar schrijft, kunnen in het zinsverband vaak lettergrepen, waarop de klemtoon niet valt, weggelaten worden:

o. lettergrepen van het eerste gedeelte: achtenswaard, allerhande, allermeest, avondmaal, staathuishoudkunde, grondwetsherziening, zekerheidsstelling, enz.

b. lettergrepen van het tweede gedeelte: beroepsbezigheid, gastvrijheid, gevolgtrekking, gewaarwording, handelskantoor.

Sluiten