Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■? /

7 £/// ^ y ' ^3, s" 6 -cZ> y Q f. / ;J

a ^ &>' ' c ' ' °« f ° &

/

6. v 6 * ' ■"■/!e e z' '' è 'V' e

'l z/'l y~" rXé.^ \>

y,

- ' <£- - ^f>-y e ? /

OC^y '^~ • £j, c- c <S, &

■*^a *-<**- ■*" ■■'' -J^-' '%5»''' V " ^ ^ é- ^

(2^■'é- S,/'^ •'.

**<L' '■S~* )eJ.

'-f' ^ ~y. * '<-^ ..-««»^. ,3*

^-oy"^' '~ g? *, <->■£ - jje/'C /&?a _^jz_ •& S. * *-"-. X

<J^l C7~ ^ ■ ^af &-- C ' £fi .

Proclamatie van Willem l bij hei iieerleyyen der regeering.

A"- ^ - vT&s °es9'-~ *

/c 't. *<T 'é ^ ^ * vJi, ^ j>

-~e(* V' ^

7 /

V/ / S5*

<y, /^z .

1 ^ £ _ /X &'^C - / yA A * ^"<

C £-A' ^ ^ ^ ■ -O ^ .

f^,' ? <fc ^ t> ^ ^2 .■ — £ 2p s's?'" è v<i

wO

Sluiten