Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de moderne wondbehandelings-methoden het veld der heelkunde kolossaal verwijd of talrijke agenda's vertellen van chirurgische onderwerpen. Zoo wordt gesproken over heretotomieën en ovariotomieën, zoo vertelt Slingenberg van zijn bezoek aan de \ olkmansche kliniek, zoo behandelt Eerkejïs de chirurgische indicaties van appendicites en van cholelithiasis. zoo demonstreert Bekenkamp een patiënt met osteomyelitis tibiae en toont ons den grooten sequester. Ook de orthopaedie krijgt hare beurt in ruime mate waar Buning de mechano-therapie inleidt en met Van Olm zelfs overgaat tot de oprichting van een Zander-instituut. En bovendien, bescheiden als de leden van Oldambt steeds waren, hoe gretig hebben we ook geluisterd als hooggeleerde Chirurgen onze kennis trachtten uit te breiden : Zoo naar Ranke, de 1 e vertegenwoordiger van de moderne chirurgie aan Groningen's Hoogeschool. die hier twee voordrachten is komen houden , over de genezing van breuken door alcoholin^ectie, over tracheotomie, massage en scrotaqltumoren, zoo naar Koch in November 1<)05 die ons de vorderingen der maag- en darmchirurgie aantoonde. Gaarne maak ik ook nog melding van een uitstapje op het gebied van de oorlogschirurgie, gelukkig zoo geheel buiten ons gewoon arbeidsveld, en waarop we geleid zijn door Dr. Van der Goot van 's-Gravenhage, die ons in de vergadering van 6 November 1()00, ,vertelt van zijne ervaringen op het slagveld van den Transvaalsch-Engelschen oorlog, welke ervaringen ons worden verduidelijkt door de lichtbeelden, die dr. D. Bos van Winschoten zoo welwillend ons op het scherm projecteert.

Hn M. H.! de allerjongste tijd heeft nog meer de chirurgie op den voorgrond doen treden door de vestiging van den heer H. Mellema als speciaal-chirurg binnen onze grenzen Uit alles blijkt dus, dat deze krachtige spruit van onze wetenschap, die juist in deze vijftig jaren zoo enorm gegroeid is, door Oldambt niet is verwaarloosd. En de toekomst zal ons nog meer aandacht aan de chirurgie doen schenken. Haar aanval op liet zg. grensgebied eischt van ons dagelijks rekening te houden met wat de chirurgie kan presteeren en allicht is dit het moeilijkst

Sluiten