Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hand van Bouchard en de foetale theorie door Van Olm ontwikkeld, Schünfeld spreekt van hydrorrhoea gravidarum, door ondergeteekende worden gevallen van Decidféma Malignum en van pyelo-nephritis gravidqrum gememoreerd, door Brongers worden gewijzigde inzichten in de behandeling van stuitliggingen ter tafel gebracht.

Maar boven obstetrie en chirurgie staat voor ons de inwendige geneeskunde en deze vormt dan ook de hoofdschotel van het verhandelde De speciale pathologie en therapie bereidt de medici steeds stof Zoo afwisselend is hun bedrijf, zoo gecompliceerd is de homo sapiens. het object van hun bedrijf, dat het U geen wonder zal baren hier de uitgebreidste verscheidenheid te zien. Er blijft geen ziekte onbesproken, er wordt iedere behandelingsmethode gememoreerd. Breede ervaring ligt in onze notulenboeken, bewijzen van scherpe kritiek vindt u op haast elke bladzijde. En ook hier de symptonen van den zich steeds vervormenden tijdgeest. Daarvan wil ik u allereerst als bewijs mededeelen dat bij de mededeeling van een of ander ziekte, bij het verloop van een epidemie de ouderen meer dan wij jongeren den nadruk legden op den habitus van den patiënt, op het karakter van de ziekte: den algemeenen toestand hielden zij meer in het oog dan de locale verandering en ontleenden daaraan vooral hunne prognose en therapie. Waar een ongenoemde uitvoerig weergeeft het verloop van een epidemische ziekte, wier naam hij niet noemt, en die als een vreemde kwaal hij beschrijft, daar treft het hoe duidelijk hij de zieke menschen schildert, hoe zeker hij zijn prognose durft te stellen. In dit opzicht, geloof ik zeker, dat wij van onze oude collega's veel kunnen leeren en onze opvattingen nog eens moeten herzien.

Dat malaria reeds het onderwerp van de 1 e wetenschappelijke verhandeling vormt zal ons niet bevreemden, waar deze ziekte eertijds zoo veelvuldig in deze gewesten heerschte, dat niet alleen medici maar ook de theologen van destijds aan de kinine verdienden. Sedert is zij wel haast steeds een troetel

Sluiten