Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een geval van meningitis cerebro-spinalis epidemica doorondergeteekende waargenomen, en medegedeeld in Juni 1(>0.S, een geval van actinomyces hominis in .luni 1904 door Schönfeld medegedeeld. Hiernaast staan talrijke discussies over de diphtheritis en de serum-behandeling, waaruit vooral opgemerkt moet worden dat de aanhangers schuilen onder de jongeren, terwijl de ouderen meer gereserveerd zich verklaren omdat de echte diphteritis, zooals Bretonneau die geschilderd heeft, in de jongste jaren niet meer voorkomt.

Dr. Th. HAAKMA TRESLINO.

kind gebleven, en met haar de kinine, al wordt ze ook hier bij ons onder het nieuwe licht gezien ; trouwens, niet zonder kritiek, want waar Hamaker ons na zijn voordracht van 14 April 1908 nog naar andere aetilogische momenten wil laten zoeken dan simpel naar de anophelesbeet, daar herhaalt hij slechts wat E. J. Buning reeds opmerkte in zijn voordracht van 17 Juni 1902, die ook met deze theorie niet alles ziet opgehelderd.

Behalve deze ziet men alle infectieziekten als 't ware met voorkeur behandeld: ik noem slechts enkele uit de laatste 10 jaren en vang dan aan met de rubeola, waarvan Schönfeld op 2 7 Jan. '99 een epidemie beschrijft, met mazelen, waavan H. Tresling een kwaadaardige epidemie beschrijft in Juni 1902

Sluiten