Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe instituut van den afdeelingsraad gebracht. In de vergadering van 17 .Januari 1')05 zijn als eerste leden van dezen raad benoemd de h.h. Haakma Tresling, Sluis, Nauta, Eerkes en onderget. sedert de le vervangen door Dr. Tiabbes. Haar reglement is vastgesteld door U in de vergadering van 18 April 1905. Natuurlijk is nog weinig gevergd geworden van deze nieuwe instelling: toch is haar reeds een plaatselijke wrijving in de intercollegiale verhouding ter oore gekomen, die, als verschijnsel ook hier dient vermeld. Maar dat de taak van bemiddeling en van toezicht, den afdeelingsraad opgedragen, hier bij ons geen te bezwarende zal zijn. daarvoor staat mij borg de le alinea van art. 1 van ons Huishoudelijk Reglement, welke de bevordering van het vriendschappelijk verkeer als doel

vooropstelt. Dit doel is door Oldambt, God zij dank, steeds in het oog gehouden. Sinds jaar en dag — ik citeer Slingenberg — hebben de leden van Oldambt veel lief en leed te zamen gedeeld. Wij hebben feestelijke vergaderingen gehouden, met fijne schotels en heerlijke wijnen, wij hebben gejubeld en gezongen, wij hebben ook het rouwgewaad aangelegd, wanneer het memento mori klonk; en telkens wanneer een lid van

Dr. B. SLINGENBERG.

Sluiten