Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TANDEN EN HUNNE VERZORGING.

Mn mrlkitrhil mrt dr r*r%lr hlijtrnd* Blijvend gebit.

Alle tanden en kiezen - zoowel van hel melkgebit als van hel blijvende gebit - belmoren s morgen!, en

Tandsteen (kalk) moet regelmatig verwijderd worden

en acht kie/en

De eerste blijvende kies breekt omstreeks het bdr jaar door.

Een ge/ond melkgebit is voor de gezondheid en de ontwikkeling van het kind van he grootste belang.

De tanden en kiezen moeten aan alle kanten geborsteld worden.

Bovrmnijiand Na eiken maaltijd behoorl de mond Als een tand of kies hol is. en niet tijdig Onderkin,

zorgvuldig gespoeld Ie worden. behandeld wordt, ontstaat ontsteking van

'h\ De tandenborstel moet na hel gebruik Verwaarloosd**». den tandzenuw en daardoor hevige Diin. *\

Wordt een zieke tand/emiw niet behan-

van den wortel gevolgd door tand-vleeschen kaakontstekingen (dik gezicht».

Zieke tanden en zieke kiezen zijn

Zij bederven den adem. verminderen den eetlust en veroorzaken maagziekten.

Hink gereinigd en drong bewaard worden.

gebleven spijsresten bederven en veroorzaken daardoor hel hol worden.

Van het jaar al behooren de landen minstens halfjaarlijks door den tandarts te

Een land heeft een kroon-, een wortel-

Holle landen of kiezen moeten gevuld

Gezonde tanden zijn voor een gezonde maag en een gezond lichaam onontbeerlijk.

Sluiten