Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De snijtanden zijn bestemd voor het afbijten en hebben bijtel- of schopvormige kronen. De bovenste snij- en hoektanden bijten over de onderste heen. De hoektanden, wier kroon gewoonlijk aan den snijkant tot een spits uitloopt, zijn als de snijtanden bestemd voor het afbijten en vasthouden van het voedsel, terwijl de kiezen of maaltanden moeten dienen om het voedsel goed fijn te kauwen. De kiezen hebben hiervoor een groote kauwvlakte.

De snij- en hoektanden hebben een ronden kegelvormigen wortel, de onderste kiezen hebben ieder 2 platte wortels, de bovenste kiezen bezitten er drie. De kleur van de melktanden is blauwachtig wit en hun grootte omstreeks een derde minder dan die der blijvende tanden.

Sterke en goed onderhouden melktanden zijn voor een gezonde ontwikkeling van het kind onmisbaar. Zoo duidelijk als dit is, zoo vaak wordt het niet ingezien. Vele, ja de meeste ouders laten vaak het melkgebit der kinderen onder hevige pijnen en ten koste van slapelooze nachten vergaan.

En toch wat staat er op het spel ?

1. De schoonheid van het kinderlijk gelaat.

II. Een slecht melkgebit kan ongunstig werken op de spraak, welke het kind juist in die jaren moet leeren.

III. Een dergelijk gebit kan geen behoorlijk kauwwerktuig zijn.

In dezen tijd van den snelsten groei is de eerste voorwaarde voor een normale ontwikkeling een goede spijsvertering en deze is alleen dan mogelijk, wanneer de spijzen goed klein gemalen en met speeksel vermengd worden. Een goed gebruik van het melkgebit bevordert ook de goede ontwikkeling van de kaak en de kauwspieren. De vorming van de kaakbeenderen kan alleen dan op normale wijze plaats hebben, wanneer zij door een flink gebruik van de melktanden hun functie, het bevatten en steunen van het gebit, voldoende kunnen vervullen. Wordt een behoorlijk gebruik nagelaten, dan is er gevaar, dat de kaakbeenderen klein en bekrompen blijven. Een onregelmatige plaatsing der blijvende tanden is hiervan het gevolg.

De kauwspieren, die het geheele leven hun gewichtigen dienst moeten doen, blijven eveneens in hun ontwikkeling ten achter, als zij in het eerste decennium van het leven tot betrekkelijke werkeloosheid gedoemd zijn. Eigenlijk is een flink gebruik en een goed onderhoud van de melktanden daarom

Sluiten