Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v erweekt en verteert nog meer, van het ondermijnde émail breken grootere stukken af, tot op het laatst de geheele kroon bezwijkt.

Ook in den wortel kan de caries voortgaan.

Een nieuw ziekteproces in de wortelhuid volgt en is een nieuwe bron van dikwijls smartelijk lijden. Jaren kunnen verloopen, voor dat do ruïne van oen zieken tand door de kaak uitgestooten wordt, waarmode een einde komt aan het lijden, waarvan de tandcaries dc oorzaak was.

Iloe ontstaat nu deze noodlottige ziekte?

Bij het eten dringen er steeds gedeelten van spijzen in de fissuren en tusschenruimten van tanden en kiezen. Deze blijven daar soms dagen lang, zonder opgemerkt te worden.

Onze spijzen bestaan behalve uit water, zouten en onverteerbare stoffen, in hoofdzaak uit eiwitstoffen, vet en koolhydraten. Het vet tast de tanden niet aan en wordt in den mond niet veranderd. De eiwitstoffen, vleesch, visch, eieren, kaas, beginnen, als zij langeren tijd in de mondholte blijven, te rotten, door de inwerking van micro organismen. Door rotting van do eiwitstoffen worden do tanden echter niet aangetast, daar or geen zuren bij vrij worden.

Anders is het met het derde hoofdbestanddeel van onze spijzen, de koolhydraten (bijv. zetmeel en suikert. Hiertoe zijn te rekenen: aardappelen, rijst, meelspijzen, brood, gebak , chocolade, alle suiker of zetmeel bevattende spijzen. Deze worden als zij in dc mondholte vertoeven, vroeger of later in melkzuur ontleed, door do inwerking van liet speekselferment en door microorganismen.

Het melkzuur tast de kalkzouten van de tanden aan, waarmede het in aanraking komt cn lost deze op. Aangezien nu het émail bijna enkel uit kalkzouten bestaat, wordt hot dus op plaatsen, waar de koolhydraten zich vastzetten en gisten, geheel verteerd en hiermede neemt de caries haar aanvang. Vervolgens worden ook de kalkzouten van het tandbeen door dezelfde oorzaken opgelost en wel nog vlugger, daar de holte in het émail een geschikte schuilplaats voor spijsresten en microorganismen is Hot organische gedeelte van hot tandbeen teen soort van gelatine), wordt door de inwerking van microorganismen verteerd en de holte wordt steeds grooter.

Eerst wanneer de tandkroon ondermijnd en de pulpa dooide caries bereikt is, wordt de patiënt door pijn gewaarschuwd, te laat om de schade gemakkelijk te doen herstellen.

Sluiten