Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevallen aan alle eischen voldoet. Het is aan hem, om het materiaal te bepalen. Amalgama-, cement- en guttaperchavullingen behoeven van tijd tot tijd vernieuwing. Men behoort dus ook gevulde tanden goed te onderhouden.

Houdt men de regelmatige bezoeken bij den tandarts vol, dan heeTt men weinig kans om kiespijn te krijgen. .Men behoudt al zijn tanden en als er vullingen te maken zijn, zal dit niet zeer moeilijk, kostbaar en pijnlijk zijn, daar men er vroeg bij is. Bij de meeste consulten zal de tandarts de aangename mededeeling kunnen doen, dat er geen behandeling noodig is. Echter meene men niet, dat het bezoek dan nutteloos geweest is, juist deze onderzoekingen zijn de eenige waarborg tegen kiespijn.

Hier zijn wij aan het einde van de door ons zelfgestelde taak.

Alleen rest ons nog te wijzen op de plaat, in deze brochure aanwezig, welke eene verkleinde reproductie is van een speciaal door de leden der Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging ontworpen plaat in kleurendruk.

De laatste is bestemd om in elke openbare school een plaats aan den wand te vinden tot onderricht en waarschuwing voor „het kind".

Op de schoolplaat bevinden zich de strikt noodige afbeeldingen met bijbehoorende korten text, waardoor kort en krachtig op de zoo onmisbare mondverzorging gewezen wordt.

Zoowel met de uitgave dezer platen als met deze brochure wordt niet beoogd het maken van winst. Mocht er eventueel een batig saldo ontstaan, dan zal dit in de kas der kliniek moeten worden gestort, wat dan on- en minvermogende tandlijders ten goede zou komen.

Ten behoeve van haar sociaal werk verwacht de Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging zoowel moreelen als geldelijken steun van autoriteiten als particulieren.

Moge deze verwachting in vervulling gaan.

Sluiten