Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De waardeering van het' lijden en strijden, ook van hun voorgeslacht, wordt inniger, wanneer zij hier aanschouwen den held, die gebogen is, maar niet gebroken; verlaten, maar niet alleen.

Geve God U nog te zien uw volk vrij en onafhankelijk — een gelijke glorierijke uitkomst, als aan onze voorvaderen, bij een even roemvollen strijd.

Wil aanhooren het lied, dat de gevoelens en wenschen van tienduizenden Amsterdamsche schoolkinderen voor U en de uwen vertolkt."

De President zette zich neder. De heer L. J. de 1'ater, hoofd eener __Vincentiusschool te Amsterdam, gaf toen het teeken. De orgeltoon liet zich hooren. En daar klonk het frisch en krachtig, vol gloed en leven:

(Wijze: Kent gij dat volk.)

Wees welkom ons in Amsterdam,

Gij zwaarbeproefde held!

Wij juichten, toen de tijding kwam,

Uw komst was vastgesteld.

En dat wij thans met eigen oogen

U, eerbiedwaardig man,

Aanschouwen en_begroeten mogen,

Daar trilt ons harte van.

Daar trilt ons hart,

Daar trilt ons hart,

Daar trilt ons dankbaar harte van!

Wij eeren U, zoo goed en groot,

Die zooveel hebt_doorlecfd,

En, ondanks al dien bitt'rcn nood,

Naar recht en vrijheid streeft.

Doe God, op Wien gij blijft vertrouwen, Die luistert naar 't gebed,

Sluiten