Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't met <le perspectief er van ? Waarom? Toon liet aan.

75. Wat is de perspectivische hoogte van een punt?

76. Wat is de perspectief van een loodlijn altijd? Maak het met een figuur duidelijk?

77. Tracht aan te toonen, dat, hoe verder een paal achter het tafereel staat, hoe kleiner de perspectief wordt?

78. In een in perspectief gegeven punt staat een stok van gegeven lengte; plaats dien stok in dat punt.

7<). In 4 in perspectief gegeven punten moet ge palen plaatsen, die in den grond staan en een gegeven lengte hebben.

80. Maak dit vraagstukje nog eens, maar nu is bovendien gegeven, dat de palen langer zijn dan de hoogte van den horizon bedraagt.

AFDEELING II.

II, I', I) en G. zijn gegeven.

1. Gegeven de perspectief van een lijn in het grondvlak en evenwijdig aan de grondlijn, voltooi een regelmatigen zeshoek.

2. Voltooi een regelm. zeshoek, als de perspectief van een naar rechts of links wijkende zijde gegeven is.

3. Als gegeven is de perspectief van een diagonaal van een regelmatigen zeshoek, teeken de perspectief dan van die figuur.

4. Voltooi de perspectief van een regelmatigen achthoek, i. h. g. als de perspectief van een zijde gegeven is. (willek, richting).

5. Gegeven is de perspectief van oen lijn evenwijdig aan de grondlijn. Voltooi een ruit L_ L_ 135 en 4f>° en verder een piramide, waarvan de hoogte gelijk is aan 2 maal de zijde van de ruit.

(>. Doe betzelfde nog eens, maar nu is de hoogte gelijk aan de langste lichaamsdiagonaal.

7. Gegeven een muur, niet loodrecht tegen het tafereel; feeken hierin een deur, die den vorm van een rechthoek heeft. Open deze deur onder een lioek van 'J0° naar achteren en vervolgens naar voren.

S. Ook onder een hoek van 45° en 13ó°.

(J. liepaal de perspectivische lengte van eenige personen, die evenlang zijn, maar op verschillenden afstand achter het tafereel staan. Vergis u niet.

Sluiten