Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. I eeken in het tafercel een cirkel en daarom heen een trapezium, waarvan 2 zijden in 't oogpunt verdwijnen, de andere evenwijdig aan de grondlijn zijn.

11. Sla den cirkel neer in 't grondvlak en toon'dan hierdoor aan, dat de perspectief van een cirkel weer een cirkel zijn kan.

12. Wanneer is in werkelijkheid de perspectief van een cirkel weer een cirkel?

13. Gegeven de perspectief van een lijn loodrecht tegen liet tafereel, maar boven den horizon. Voltooi een kwadraat.

,\erdeel dit kwadraat in lli gelijke deelen.

l.^en 'n kwadraat de perspectief van een cirkel. Welke punten eerst bepalen?

1,1 1'egeven de perspectief van een willekeurige lijn. Deze lijn is de zijde van een regelmatigen zeshoek, voltooi dien. Als het nu verkregen vlak het grondvlak is van een regelmatige zeszijdige piramide, teeken deze dan als de hoogte gelijk is aan 2 maal de diagonaal van den zeshoek.

1 7. Dit lichaam wordt ter halverhoogte afgeknot door een

ic i), evfmx aan ^ grondvlak. Teeken de doorsnede.

i. laats boven het afgeknotte lichaam een dito, maar omgekeerd. (Kleinste vlak onder).

lo. Gegeven de perspectief van een lijn in het grondvlak en loodrecht tegen liet tafereel. Construeer daarop een rechthoek, loodrecht op den grond staande, waarvan de hoogte gelijk is aan 2 maal de gegeven lijn.

laats op dezen rechthoek, evenwijdig met het grondvlak een anderen, waarvan de breedte = de gegeven ïjn en de lengte = 2 maal de hoogte van den eersten i echt hoek. (De 2e rechtli. wordt in het midden ondersteund).

20. Laat den rechthoek, die 't laatst geconstrueerd is 4o° wentelen.

21. Gegeven de perspectief van een willekeurige in liet grondvlak liggende naar rechts wijkende lijn. Deze is de perspectief van de diagonaal van een kwadraat. V oltooi het.

22. < onstrueer in dit kwadraat de perspectief van een cirkel. Deze cirkel is het grondvlak van een kegel waarvan de hoogte gelijk is aan 2 maal de zijde van' t kwadraat. Teeken den kegel.

—> hicht in den top van den kegel een loodlijn oi> (lengte == 1 ' maal de hoogte v. d. kegel) verdeel deze

Sluiten