Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't plafond een gasarni. (lengte 3/5 maal de hoogte der kamer).

3<s. Teeken midden in den verst verwijderden wand een deur, waarvan de breedte = J/s van de breedte van den wand en de hoogte 4/5 maal de hoogte van den wand is.

abcd stelt een muurvlak voor. Op 1 '3 van de hoogte en -/3 van ad steekt in den muur een vlaggestok, waarvan de lengte gelijk is aan de hoogteab. Teeken dien stok. Aan 't einde hangt een v ag loodrecht naar beneden. Deze vlag is vierkant en heeft eene 'engte = 2/3 hoogte van den muur.

■10. Geef dien muur een zekere dikte en voltooi dan alle zijvlakken. Als nu de stok door den muur steekt, waar zal hij dan aan den achterkant te voorschijn komen ?

41.

ab. stelt de persp. hoogte voor van een kist. abv. geeft de richting aan van een wijkend zijvlak. Voltooi deze kist, als H : L : II. als 2:5: 3.' Hij c steunt tegen de kist een stok. Waar zal deze stok aan den grond raken?

Sluiten