Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lengte der pooten = */4 kasthoogte. Op '/4 van de hoogte van hoven is de afscheiding van een la. Het overige wordt ingenomen door 2 deuren, die draaien kunnen om de buitenste hoogte lijnen. Open de eene deur 'JU0, de andere 135° en trek voor de helft de la uit.

AFDEELING III.

De meeste der nu volgende vragen moeten niet behulp

van grenslijnen worden opgelost.

1. Waar kan 't verdwijnpunt van een lijn gelegen zijn?

2. Als 't verdwijnpunt in den horizon ligt, wat weet ge dan van de lijn?

3. En als 't verdwijnpunt er boven ligt?

4. Hoe loopt de lijn, als haar verdwijnpunt beneden den horizon ligt?

5. Zoek voorbeelden in de natuur, die toepassingen zijn van de vragen 3 en 4.

6. Een lijn verdwijnt boven den horizon, bepaal den hoek, dien de lijn maakt niet het tafereel? Daarna moet ge den hoek construeeren, dien de lijn met den grond maakt. (Denk aan het teruggeslagen oog. Waar is de grondpr. van het verdwijnpunt?)

7. Hetzelfde, als de lijn beneden den horizon verdwijnt.

<s. Op welke manier vindt ge het verdwijnpunt van een

lijn, die met het grondvlak een hoek van 30° maakt en van het tafereel uit, naar boven en naar rechts wijkt?

Hetzelfde, maar 1111 wijkt de lijn naar links en naar beneden.

10. Wat zijn grenslijnen?

11. Welke richtingen kunnen grenslijnen hebben? (Denk aan de vlakken, waarin hellende lijnen liggen).

12. Hoe is de stand van een vlak, als de grenslijn boven en evenwijdig aan den horizon loopt?

13. Hoe, wanneer de grenslijn beneden en evenwijdig aan den horizon loopt?

14. Kan een grenslijn ook door 't oogpunt gaan? Wat weet ge nu van 't vlak?

15. De grenslijn gaat door 't oogpunt en is tevens loodrecht. Wat weet ge nu van 'tvlak?

É

Sluiten