Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

avb. is een weg. Links van dien weg is een heuvel. De voet van dien heuvel is een driehoek (hoeken 90°, 00" en rs. is de langste zijde. De heuvel zelf heeft den vorm van een piramide, waarvan de hoogte = rs. Van p tot s loopt een hek, waarvan pq. de hoogte voorstelt. Bij s loopt dit hek hij den heuvel op tot den top.

49. Als verder nm de lengte voorstelt van een persoon, hoe hoog moet dan de lijn worden geteekend, als deze persoon op den top van den heuvel gaat staan?

50. Gegeven alleen den horizon. Teeken heneden don horizon een willekeurige lijn. Waarvan kan die lijn alzoo de perspectief voorstellen ?

abcd. stelt do perspectief voor van oen zijvlak van een muur. Tegen dezen muur staat een ladder, r is 't voetpunt van een poot. Do pooten loopen evenwijdig en hehhon een willekeurig aan te nemen breedte „van elkaar". De ladder steekt zoover boven den muur uit, dat de top loodrecht boven de achterzijde ligt. Als ge nu weet, dat «lo dikte van den muur = 1/u hoogte, teeken dan een en ander. In de ladder moet ge 8 sporten teekenen, dio evenver van elkaar verwijderd zijn.

52. Teeken een op den grond liggend driezijdig prisma

Sluiten