Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58. Teeken ergens in dien dijk een doorsnede.

59. Ergens aan den voet staat een persoon. Hoe lang moet ik hem teekencn. Als deze man juist op ?t midden van den dijk plaats neemt, waar moet ge de lijn dan teekenen, die zijn lengte voorstelt en hoe lang wordt de lijn?

GO. Gegeven een lijn evenwijdig aan het tafereel en een hoek van 45° makend met het grondvlak. Deze lijn is de lichaamsdiagonaal van een regelmatig achtvlak. Een andere lichaamsdiagonaal loopt ook evenwijdig aan het tafereel. Voltooi het achtvlak.

abcd. is de wand eener kamer en of. is de onderste zijde van een vierkante schilderij, die tegen den wand hangt en er een hoek van 30° mee maakt. Voltooi die schilderij. Hang zo aan een koord, dat aan weerszijden op 1li van de hoogte aan de schilderij bevestigd is en aan een spijker in den wand. Deze spijker is l'/2 maal zoover van den grond verwijderd als c.

Sluiten