Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook kunnen stellen? Of acht ge ze onontbeerlijk? ■ /o"' zonder gebruik der genoemde modellen, 'uw ^ onderwijs in natuurteekenen moeten vervallen ? 1 Wanneer draadmodellen v. Bes onderstaande standen hebben, wat zult ge bij die standen laten opmerken?

160. Pracht hetzelfde te doen met standen van een kubus van ijzerdraad.

161. Wat zoudt ge op den kubus van ijzerdraad laten volgen ?

162. Wenscht ge alle ijzerdraadmodellen van Hes achter elkaar te bespreken?

163. Als ge een kubus van ijzerdraad niet hebt, wanneer zult ge dan den kubus als blokmodel laten teekenen?

164. \\ at zult ge zooal laten opmerken voor de leerlingen met een kubus van hout beginnen te teekenen?

1»».). Hoe zult ge den kubus laten teekenen?

I6(i. Sommige wenschen de piramide (4-zijdige) te behandelen voor den kubus. Waarom? •

167. \\ anneer zult ge al spoedig een voorwerp laten teekenen?

1HS. Welk voorwerp? En waarom doet ge dat?

16!J. Als ge een cirkel als draadmodel behandelt, wat zult

Sluiten